„S A I H A” - Przemyśl

Etykieta Dojo

Dyscyplina jest bardzo ważnym czynnikiem sportu zwłaszcza jeśli chodzi o sztuki Budo. Kyokushinkai IFK przestrzega dyscypliny tak niewiarygodnie, że nikomu nawet na myśl nie przyjdzie ją złamać. 1. W czasie trwania zajęć musisz podporządkować się prowadzącemu Senpai - starszy (1 i 2 Dan) Sensei - nauczyciel (3 i 4 Dan) Shihan - mistrz (5 Dan i powyżej) Wykonując jego polecenia, oczywiście w ciszy i skupieniu, możesz ustrzec się przed wypadkiem. Jeżeli czujesz, że zbytnie rozkojarzenie, bądź rozdrażnienie mogło by Ci przeszkodzić to zwolnij się z czynnego uczestnictwa w zajęciach. 2. Wchodząc do DOJO (sali) i wychodząc z niej wykonaj ukłon. Wyrazisz w ten sposób szacunek do miejsca ćwiczeń i znajdujących się wewnątrz osób, a temu co robisz nadasz właściwą rangę. 3. Wchodząc do DOJO należy wszystkich pozdrowić głośnym "Oesh" co znaczy "pozdrawiam wszystkich". Zaraz potem należy podejść do nauczyciela (Sensei), jeżeli jest już na sali i pozdrowić go w taki sam sposób, pięści ja przy Fudo - Dachi. Następnie pozdrowić asystenta (Senpai) i czarne pasy. 4. Nie spóźniaj się na zajęcia. Jeżeli jednak dojdzie do tego to siądź w siadzie klęcznym (Zazen) w wyznaczonym do tego miejscu i czekaj na znak prowadzącego, po którym będziesz mógł włączyć się do zajęć. 5. Do zajęć staraj się przystępować wypoczętym.

Prowadź higieniczny tryb życia, min.:


a) kładź się i wstawaj o tych samych porach
b) śpij przynajmniej 8 godzin
c) znajdź czas na relaks w ciągu dnia
d) jedz regularnie i odżywiaj się prawidłowo
e) nie jedz bezpośrednio przed, ani po zajęciach 6. Nie wchodź do DOJO w butach i w ubraniu. Wcześniej zdjęte pozostaw w szatni. Szatnia służy wyłącznie do przebierania się, a więc gdy wszyscy są gotowi należy ją opuścić i zamknąć. Licz się z tym, że będziesz proszony o wykonanie czynności porządkowych. 7. W ubraniu cywilnym nie wolno przebywać w DOJO nikomu z wyjątkiem osób zaproszonych. Karategi muszą być zawsze czyste i całe. Pas wolno nosić tylko zgodnie z danym stopniem. Na karategi mogą być naszyte tylko trzy emblematy: na lewej piersi emblemat Kyokushinkai, na lewym rękawie emblemat Kanku, na prawym rękawie emblemat "IFK". Wszelkie inne napisy - znaczki są niedozwolone. 8. Noszenie obrączek, pierścionków, zegarków, łańcuszków itp. jest w czasie treningów surowo zabronione, mogą spowodować zranienie. Utrzymuj krótko obcięte paznokcie. 9. Na sygnał "początek zajęć" wszyscy siadają w "Zazen" - na kolanach, pośladki na piętach. Uczniowie siadają według stopni tj. w pierwszym szeregu siedzą zawodnicy z najwyższymi stopniami, w ostatnim zawodnicy bez stopni. 10. Na komendę "Mokuso" wszyscy zamykają oczy i następuje medytacja Zen. Jest to stan, który rozpoczyna się odprężeniem połączonym z oddychaniem. Skoncentruj się na oddechu, spróbuj rozluźnić możliwie wszystkie mięśnie, oderwij się od kłopotów dnia codziennego. Skoncentruj się oczekującej Cię pracy, by efekty były możliwie największe, by czas przeznaczony na zajęcia nie był czasem straconym. 11. Po komendzie "Mokuso yame" (otworzyć oczy) następują komendy:


"Shihan Ni Rei" - (5 Dan i powyżej)
"Sensei Ni Rei" - (4 i 3 Dan)
"Senpai Ni Rei" - (2 i 1 Dan)
"Otagai Ni Rei" - (ukłon wzajemny - dla pozostałych)
"Domo Arigato Gozaimashita" - (dziękuje bardzo)


Po każdej komendzie wszyscy kłaniają się z głośnym "Oesh". 12. Do nauczyciela nigdy nie wolno zwracać się po imieniu a jedynie Senpai Sensei Shihan. 13. Ćwicz w obecności prowadzącego i na jego wyraźne polecenie lub przyzwolenie. Na uwagi prowadzącego odpowiadaj ukłonem z "Oesh". Pozwoli mu to na zorientowanie się, że je zrozumiałeś i jesteś gotowy zastosować się do nich. 14. W czasie zajęć - DOJO nie wolno opuszczać bez zezwolenia nauczyciela i asystenta. 15. Do przeprowadzania ćwiczeń dobieraj współćwiczących według wagi i wzrostu. Kłaniamy się partnerowi przed i po każdym wspólnym ćwiczeniem. Rywalizuj zgodnie z ustalonymi przepisami. Kontroluj swoje zachowanie. Pamiętaj - na zajęciach masz tylko przyjaciół! 16. Na sygnał "koniec zajęć" wykonujemy te same czynności co w punktach 9 - 10 - 11. 17. Po zakończeniu zajęć należy nauczyciela puścić przodem, jeżeli wychodzą wyższe stopnie także. To samo stosuje się w umywalni - gdy nauczyciel wchodzi do umywalni czy szatni należy natychmiast ustąpić miejsca. 18. Po zajęciach weź ciepły prysznic. Jeżeli nie ma na to odpowiednich warunków to umyj przynajmniej twarz, dłonie, stopy i inne szczególnie pocące się miejsca pod bieżącą wodą. Opuszczając salę i szatnię pamiętaj o konieczności pozostawienia po sobie porządku.
 

 

"DOJO jest miejscem, gdzie buduje się męstwo, a wyższe uczucia ludzkie budzą się w ekstazie ciężkiej pracy. Jest to tajemnicze miejsce gdzie umysł ludzki szlifowany jest w pocie czoła." "Głównym celem karate powinno być osiągnięcie odpowiedniego stopnia samokontroli, niezależnie od charakteru danej jednostki."

  

  Musi być dla każdego ćwiczącego jasne, że duch Karate to ustawiczne doskonalenie siebie, zgodnie z maksymą


"Ćwicz i bądź pokorny". "Karate nigdy nie atakuje pierwsze".