„S A I H A” - Przemyśl

Dlaczego młodzież, dzieci powinny trenować karate?

Podczas treningu dzieci, szczególnie w początkowej jego fazie, szczególny nacisk kładzie się na ćwiczenia ogólnorozwojowe. Kształtuje się cechy sprawności ogólnej takie jak: koordynacja, szybkość, siła, precyzja. Dzieci uczą się jak kontrolować własne ciało. Wzmocnienie odpowiednich partii mięśni jest profilaktyką i korekcją wad postawy.

 

Prawidłowy rozwój fizyczny.

 

Podczas treningu dzieci, szczególnie w początkowej jego fazie, szczególny nacisk kładzie się na ćwiczenia ogólnorozwojowe. Kształtuje się cechy sprawności ogólnej takie jak: koordynacja, szybkość, siła, precyzja. Dzieci uczą się jak kontrolować własne ciało. Wzmocnienie odpowiednich partii mięśni jest profilaktyką i korekcją wad postawy.

 

Umiejętność funkcjonowania w grupie.

 

Karate ma duże znaczenie w socjalizacji dziecka. Zabawy w grupie, przebywanie wśród innych dzieci, jednakowy strój, a także przestrzeganie określonych przez instruktora zasad daje poczucie więzi i bycia częścią społeczności. System stopni pozwala wyrobić w dziecku szacunek do innych osób, a także samego siebie. Udział w zawodach uczy uczciwego współzawodnictwa oraz wytrwałego dążenia
do wyznaczonych celów, pokonywania własnych słabości. System egzaminów opartych o jasne i znane dziecku kryteria oswaja ze stresem i pozwala przekonać się o własnej wartości .

 

Skupienie i odpoczynek.

 

Nauka technik, kata, układów samoobrony wymaga od dziecka skupienia i uwagi. Jednak każdy trening
to również czas relaksu i aktywnego spędzania wolnego czasu. Jest to okazja do rozładowania stresów i napięć, a wreszcie wyładowania
w kontrolowany sposób energii, która kumuluje się przez wiele godzin spędzonych w szkolnej ławce.

 

Zdrowy styl życia.

 


Z czasem karate w życiu dziecka nabiera szczególnego znaczenia. Staje się jego pasją. Przyzwyczajenia z treningów sprawiają, że zaczyna aktywnie spędzać czas pomiędzy treningami. Ma to ogromne znaczenie w czasach gdy dzieci większość czasu spędzają przed komputerem czy telewizorem.
Trening karate to inwestycja w przyszłość. Cechy kształtowane podczas treningu takie jak wytrwałość, cierpliwość, systematyczność, koncentracja, umiejętność mierzenia się z przeszkodami to cechy przydatne każdemu człowiekowi i w każdej dziedzinie życia.