„S A I H A” - Przemyśl

Pokaz w Jednostce Wojskowej 14.08.07