„S A I H A” - Przemyśl

Pokaz karate w SP 15- 06.2005