„S A I H A” - Przemyśl

Treningi z Shihan Viktorem FOMIN - PRZEMYSL 2011