„S A I H A” - Przemyśl

Polska Organizacja Karate Kyokushinkai IFK - REGULAMIN KATA

REGULAMIN KATA

Artykuł 1 – Zawody 

1.1.    Pole rozgrywek musi być płaskie i bezpieczne . Zasadniczo podłoga powinna być drewniana.

1.2.    Pole rozgrywek nie ma ściśle określonego wymiaru, chociaż musi być wystarczająco duże by pozwalało na prawidłowe wykonanie kata.

Artykuł 2 – Oficjalny ubiór

 2.1. Sędziowie centralni i sędziowie boczni muszą być ubrani w oficjalny strój.

2.2. Zawodnicy muszą nosić czyste białe karate-gi ze znakami IFK i Kyokushin

2.3. Kurtka którą oplata pas na wysokości talii musi być na tyle długa by zasłaniała biodra. W przypadku kobiet dozwolone jest noszenie białego podkoszulka (bez nadruków).

2.4.Rekawy kurtki musza sięgać co najmniej do połowy przedramienia i nie mogą być podwinięte.

2.5. Spodnie muszą zakrywać co najmniej 2/3 piszczeli

2.6. jeżeli zawodnik posiada SHO DAN lub powyżej musi nosić pas w taki sposób aby nazwisko i stopień znajdowały się po prawej stronie.

2.7.Kązda osoba , która narusza te reguły może być ukarana lub wykluczona z zawodów.

 

Artykuł 3 – Organizacja zawodów

 3.1 Zawody kata rozgrywane są drużynowo i indywidualnie. Mecze drużynowe rozgrywane są pomiędzy 3 osobowymi zespołami .Każde drużynowe i indywidualne zawody mogą być rozgrywane osobno dla kobiet, mężczyzn oraz jako miksowane jeśli określi to w ten sposób organizator. Juniorzy mogą również startować w zespołach jak seniorzy.

3.2. Jest pięć kategorii zawodów kata ,chyba że organizator lub sędzia główny określi inaczej.


Kat. 1        -
CZERWONYCH I BIAŁYCH PASÓW ORAZ NIEBIESKIE I ŻÓŁTE PASY

 

Kat. 2        - ZIELONE PASY

Kat. 3        - BRĄZOWE PASY

Kat. 4        - CZARNE PASY

 

Kat. 5         - zespołowa


Kat. 1        - punkty są przyznawane za każde kata od 5.0 do 7.0 punktów (średnia – 6.0)

Kat. 2        - punkty są przyznawane za każde kata od 5.0 do 7.0 punktów (średnia – 6.0)

Kat. 3        - punkty są przyznawane za każde kata od 5.0 do 7.0 punktów (średnia – 6.0)

Kat. 4        - punkty są przyznawane za każde kata od 6.0 do 8.0 punktów (średnia – 7.0)

 Artykuł 4 – Reguły kata

 

Kategorie 1,2,3 – runda pierwsza

 4.1. W kategoriach 1,2,3 zawodnik wybiera kata, te które chce wykonać. Zawodnik na przywołanie swojego nazwiska staje na krawędzi pola rozgrywek i kłania się . Na sygnał sędziego centralnego (ruchem reki do siebie– otwarta dłoń) zawodnik podchodzi na linie startu i kłania się w kierunku sędziego centralnego. Sędzia ten głośno mówi „kata” . Zawodnik musi wtedy podać głośno nazwę kata i czekać aż sędzia centralny powtórzy nazwę kata oraz poda komendę do rozpoczęcia kata (YOI + HAJIME).Zawodnik po wykonaniu kata pozostaje w ostatniej pozycji do chwili aż sędzia centralny nie poda komendy „NAORE”. Po zakończeniu kata zawodnik powraca na linie startu i czeka na oceny sędziów.

4.2. Sędzia centralny ogłasza decyzję sędziów wymawiając „HANTEI” po czym wzywa do podniesienia tablic z notami krótkim ,głośnym dźwiękiem gwizdka. Wszystkich pięciu sędziów jednocześnie unosi tablice punktowe , pokazując je w kierunku stołu sędziowskiego .Sekretarz zawodów odczytuje i zapisuje noty. Zaraz po tym sędzia centralny następnym krótkim ,głośnym dźwiękiem gwizdka wzywa sędziów do odwrócenia tablic w kierunku publiczności i kolejnym gwizdkiem do opuszczenia.

Sekretarz zawodów (sędzia punktowy) odejmuje najwyższą i najwyższą notę , sumując pozostałe trzy i podaje aktualny wynik. Zawodnik po usłyszeniu aktualnego wyniku kłania się w kierunku sędziów i wycofuje się tyłem poza pole startowe. 

Kategorie 1,2,3 – runda druga

 

4.3. Pozostali po pierwszej rundzie zawodnicy wybierają kolejne kata .Zawodnik czeka na wywołanie swojego nazwiska po czym staje na krawędzie pola startowego i następuje dokładnie taka sama procedura jak w rundzie pierwszej.

Ważne : stolik sędziowski zapisuje rodzaj wykonywanego kata i sprawdza czy nie powtórzyło się w poszczególnych rundach.

 

Kategorie 1,2,3 – finał

 

4.4. taka sama procedura jak w rundzie drugiej

Kategoria 4 – runda pierwsza – kata obowiązkowe

4.5. Zawodnik na przywołanie swojego nazwiska staje na krawędzi pola rozgrywek i kłania się . Na sygnał sędziego centralnego (ruchem reki do siebie– otwarta dłoń) zawodnik podchodzi na linie startu i kłania się w kierunku sędziego centralnego. Sędzia centralny wylosowuje kartę na której napisana jest nazwa kata, ogłasza jakie kata ma wykonać zawodnik. Zawodnik musi powtórzyć nazwę kata i czekać dopóki sędzia centralny nie poda komendy do rozpoczęcia kata (Mokuso ,YOI ,HAJIME) Zawodnik po wykonaniu kata pozostaje w ostatniej pozycji do chwili aż sędzia centralny nie poda komendy „NAORE”. Po zakończeniu kata zawodnik powraca na linie startu i czeka na oceny sędziów.

Następnie wszystko odbywa się tak jak w kat.1,2,3.

Kategoria 5 – kata drużynowe

4.6.Przed rozpoczęciem pierwszej rundy i każdej kolejnej kapitan drużyny zgłasza kata do stolika sędziowskiego , wybrane kata na piśmie. Jednocześnie cały zespół zajmuje miejsce na polu startowym, a kapitan ogłasza nazwę kata ,które będzie wykonane ,kata rozpoczyna się na sygnał sędziego centralnego. Następnie wszystko odbywa się tak jak w kat.1,2,3.

Artykuł 5 – Zespół sędziowski

5.1. Zespół sędziowski składający się z pięciu sędziów wyznaczony zostaje przed rozpoczęciem turnieju przez komisje sędziowską. Dodatkowo powołuje się sędziów odpowiedzialnych za sumowanie wyników (2 osoby : liczący i sprawdzający) i spikera zawodów.

 

Sędziowie

5.2. Są trzy klasy sędziów:

 

            Klasa A          - trzeci dan i powyżej

            Sędzia klasy A może sędziować wszystkie cztery kategorie turniejowe.

 

            Klasa B           - drugi dan i powyżej

            Sędzia klasy B może sędziować kategorie 1, 2 i 3.

 

            Klasa C          - pierwszy dan i powyżej

            Sędzia klasy C może sędziować tylko w kategoriach 1 i  2.

Artykuł 6 – Punktacja

6.1. Wynik rozgrywek kata powstaje poprzez sumowanie punktów otrzymanych przez zawodników lub drużynę podczas rundy finałowej . Każdy zawodnik lub drużyna rozpoczyna kata posiadając maksimum punktów jakie może otrzymać w swej kategorii . Następnie punkty są odejmowane za popełnione błędy  przez każdego sędziego osobno.

6.2. Turniej kata rozgrywa się w trzech rundach. Pierwsza runda wyłania 16 zawodników, druga runda 8 ,4 lub 3 zawodników . Trzecia runda wyłania zwycięzcę i medalistów.Sędzia główny, komitet techniczny lub komitet turnieju w danym dniu może zmienić liczbę zawodników, którą wyłania pierwsza runda w zależności od ilości startujących w danej kategorii.

6.3. Każdy sędzia manifestuje punktami wykonanie kata, tablice punktowe trzyma w prawej ręce.

6.4.Po zsumowaniu punktów dla każdego zawodnika lub drużyny maksymalne i minimalna nota zostaje odjęta od wyniku. W przypadku remisu w którejkolwiek rundzie, minimalna nota zostaje dodana do aktualnego wyniku. Jeśli wynik remisowy utrzymuje się wtedy dodaje się najwyższą otrzymaną notę. Jeśli remis nadal się utrzymuje zawodnicy  musza wykonać następne kata (dogrywka).

Ważne : nie można wykonać tego samego kata dwa razy.

Artykuł 7 – Kryteria decyzji

7.1. Dla oceny wykonania kata przez zawodnika lub zespół brane są pod uwagę następujące kryteria:

 

TECHNIKA .

 

Kata musza być wykonane ze znajomością rzeczy i muszą demonstrować wyraźne zrozumienie zasad które zawiera kata : właściwe pozycje, właściwa technika/blok /kopnięcie ,okrzyk ,ibuki ,rozpoczęcie i zakończenie kata.

 

ZRĘCZNOŚĆ

Wykonanie kata musi demonstrować właściwą koncentrację, użycie siły, szybkość ,dobra równowagę i właściwe oddychanie ,dynamikę i tempo kata.

 

PREZENTACJA.

Wykonanie powinno również być oceniane ze względu na inne szczegóły tj. ogólne wrażenie. Zawodnik lub drużyna jest zdyskwalifikowana jeśli przerwą kata  lub zmienią schemat kata (3 ruchy po sobie), lub jeśli wykonają kata inne niż te które są zgłoszone lub wylosowane.  

Artykuł 8 – Dyskwalifikacja

8.1. Sędzia główny ogłasza Hansoku lub Shikaku za niesportowe zachowanie (do sędziów ,zawodników itp) gdy dyskwalifikuje zawodnika lub drużynę .

8.2. Gdy Hansoku zostaje ogłoszone zawodnik ciągle może brać udział w zawodach indywidualnych lub drużynowych ,jeśli startuje w więcej niż jednej kategorii.

8.3. Jeśli Shikaku zostaje ogłoszone zawodnik lub członkowie drużyny nie mogą brać udziału w dalszych zawodach.

Artykuł 9 – Interpretacja

9.1. Każda sytuacja ,która nie została opisana w tych regułach powinna być rozstrzygnięta przez sędziego głównego ,komitet techniczny lub komitet zawodów w dniu ich przebiegu.

Kat. 1A - CZERWONYCH I BIAŁYCH PASÓW – kata do wyboru

 

                         TAIKYOKU SONO ICHI,

                        TAIKYOKU SONO IN

                        TAIKYOKU SONO SAN

Kat. 1 - NIEBIESKIE I ŻÓŁTE PASY – kata do wyboru

 

                        TAIKYOKU SONO SAN

                        PINAN SONO ICHI

                  PINAN SONO NI

                       PINAN SONO SAN

                      SANCHIN NO KATA

            Kat. 2 - ZIELONE PASY – kata do wyboru

 

                        PINAN SONO NI

                 PINAN SONO SAN

                 PINAN SONO YON

                PINAN SONO GO

                GEKISAI DAI

            Kat. 3 - BRĄZOWE PASY – kata do wyboru

 

                        PINIAN SONO GO

                        YANTSU

                        TSUKI NO KATA 

                        SAIHA

                        TENSHO

            Kat. 4 - CZARNE PASY  

                    Kata obowiązkowe

 

 

                    PINAN SONO NI

                    PINAN SONO YON

                   PINAN SONO GO

                  YANTSU

                  TSUKI NO KATA

                  SAIHA

                            Kata wolne

                           KANKU DAI

                           GEKSAI SHO

                           SEIENCHIN

                           GARIU

                           SUSHI – HO

                           SEIPAI

                           YANTSU

                           SAIHA

                          TENSHO

                      GEKISAI DAI

 

 

 

 

Kat.5 – kata zespołowe

 

  1. niebieskie,żółte, zielone pasy

                        PINAN SONO NI

                  PINAN SONO SAN

                  PINAN SONO YON

                 PINAN SONO GO

                 GEKISAI DAI

                 TSUKI NO KATA

 

 

 

 

  1. brazowe i czarne pasy

 

 

 

                         KANKU DAI
                        GEKSAI SHO

                        SEIENCHIN

                        YANTSU

                        TSUKI NO KATA  

                        SUSHI – HO

                        SAIHA

                        SEIPAI

                       YANTSU

 

Zawodnik nie może wykonywać tego samego kata dwukrotnie.

ORIENTACYJNE  CZASY  WYKONANIA

 KATA  IFK  KYOKUSHINKAI                        

CZAS WYKONANIA

MIN

MAX

TAIKYOKU SONO ICHI

20 sek.

23 sek.

TAIKYOKU SONO NI

20 sek.

23 sek.

TAIKYOKU SONO SAN

20 sek.

23 sek.

PINAN SONO ICHI

22 sek.

24 sek.

PINAN SONO NI

30 sek.

33 sek.

PINAN SONO SAN

22 sek.

24 sek.

PINAN SONO YON

30 sek.

33 sek.

PINAN SONO GO

30 sek.

33 sek.

SANCHIN NO KATA

2 min. 14 sek.

2 min. 16 sek.

SANCHIN NO KATA (KIAI)

19 sek.

20 sek.

TENSHO NO KATA

2 min. 19 sek.

2 min. 23 sek.

GEKSAI DAI

47 sek.

50 sek.

YANTSU

1 min. 02 sek.

1 min. 04 sek.

TSUKI NO KATA

36 sek.

38 sek.

SAIHA

43 sek.

45 sek.

GEKSAI SHO

48 sek.

50 sek.

KANKU DAI

1 min. 40 sek.

1 min. 45 sek.

SEIENCHIN

1 min. 24 sek.

1 min. 26 sek.

SUSHI HO

1 min. 15 sek.

1 min. 17 sek.

SEIPAI

46 sek.

48 sek.

GARYU

38 sek.

40 sek.